„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“

“..Jakékoliv „smím“, „nesmím“ či „musím“ je pouze samozřejmým důsledkem vzájemného láskyplného vztahu. Pro toho, kdo dobře pochopil to první, je to druhé úplnou samozřejmostí. Avšak ten, kdo se stará pouze o to druhé, zoufale staví svůj život na písku. To je situace velekněží a učitelů Zákona. Pořád melou jen a jen svoje: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Jejich otázka je pohrdavým mávnutím rukou nad osvobozující pravdou o Bohu, kterou předkládá Ježíš..” (paulinky.cz)

Mt 22,34-40

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

biblický program brněnské diecéze (vezmiacti.cz)
nedělní liturgie
(vira.cz)
komentáře A.Scarana, A.Opatrného (pastorace.cz)
Evangelium on-life (paulinky.cz)
homilie R.Čemuse (radiovaticana.cz)

Co zaujalo z textů 30. neděle v mezidobí Vás? Oslovily Tě nějak úryvky Písma? S ostatními se lze podělit skrze komentáře…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *