„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší?“

“Víme-li, že „sedmasedmdesátkrát“ v biblické mluvě znamená totéž co neomezeně, nekonečně, chápeme, že neúměrnost msty Ježíš překonává neúměrností Božího milosrdenství. A aby nám to bylo jasné, vykresluje to obrazem. Dluh deset tisíc hřiven odpuštěných králem svému služebníkovi, tu stojí proti sto denárům dluhu, který on drijáčnicky vymáhá od svého kolegy…” (R.Čemus na radiovaticana.cz)

Mt 18,21-35

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“

biblický program brněnské diecéze (vezmiacti.cz)
nedělní liturgie
(vira.cz)
komentáře A.Scarana, A.Opatrného, T.Špidlíka (pastorace.cz)
Evangelium on-life (paulinky.cz)
Homilie R.Čemuse, Benedikt XVI. před Angelus (radiovaticana.cz)

Co zaujalo z textů 24. neděle v mezidobí Vás? Oslovily Tě nějak úryvky Písma? S ostatními se lze podělit skrze komentáře…

(Přinášíme text z 24. neděle v mezidobí. Při dožínkové slavnosti se četlo z knihy Genese a tematické evangelium – Lk 12,13-21)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *