“Ženo, jak veliká je tvá víra!…”

“Není asi jiné cesty než duchovně natolik zchudnout, že budeme žadonit jako psíci o drobky ze stolu Božího království. Poklad Církve je třeba znovu objevit! Neplatí to jenom pro ty, kteří se Církvi vzdálili, ale rovněž pro ty, kteří tento poklad střeží. Nemáme za úkol dnešního člověka poučovat, kárat a vzbuzovat v něm pocit viny, nýbrž hledat nové cesty, jak jej k tomuto pokladu dovést a na této cestě jej trpělivě doprovázet.” (radiovaticana.cz)

Mt 15,21-28

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

biblický program brněnské diecéze (vezmiacti.cz)
nedělní liturgie
(vira.cz)
komentáře A.Scarana, A.Opatrného (pastorace.cz)
Evangelium on-life (paulinky.cz)
homilie R.Čemuse, Benedikt XVI. před Angelus (radiovaticana.cz)

Co zaujalo z textů 20. neděle v mezidobí Vás? Oslovily Tě nějak úryvky Písma? S ostatními se lze podělit skrze komentáře…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *