“…jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré”

“…Masová reklama nás rafinovaně přesvědčuje, že prostě musíme mít věci, které ve skutečnosti nepotře­bujeme, a tak se naše představy o skutečných lid­ských potřebách stávají velmi iluzorními. Věci, které byly dříve pokládány za luxus, jsou dnes vnímány jako holá nezbytnost. A tak nemáme sami ze sebe dobrý pocit, pokud naše letošní do­volená není luxusnější než ta loňská. Výsledkem je, že naše společnost postupně udělala ze štěstí a spokojenosti cosi nedosažitel­ného. Toužíme sice dobře, ale po věcech, které nás ničím nenaplní. Je to, jako když pláčete dobře, ale na nesprávném hrobě…” (vezmiacti.cz)

Mt 13,44-52

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

biblický program brněnské diecéze (vezmiacti.cz)
nedělní liturgie
(vira.cz)
komentáře A.Scarana, A.Opatrného (pastorace.cz)
Evangelium on-life (paulinky.cz)

Co zaujalo z textů 17. neděle v mezidobí Vás? Oslovily Tě nějak úryvky Písma? S ostatními se lze podělit skrze komentáře…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *