“Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě…”

V olešnické farnosti slavíme v neděli přesunutou slavnost Těla a krve Páně. Průvod “Božího těla” není demonstrací katolické síly – “člověk chce do každé části svého světa zanést to, co je pro něj nejsvětější.” (ze zamyšlení převora břevnovského kláštera Prokopa Siostrzonka). Níže nicméně uvádíme texty 13. neděle v mezidobí.

Mt 10,37-42

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“

Biblický program brněnské diecéze (vezmiacti.cz), nedělní liturgie (vira.cz)
komentář A.Scarana, Stůl slova (pastorace.cz)
Benedikt XVI. před Angelus (radiovaticana.cz)

Co zaujalo z textů 13. neděle v mezidobí Vás? Oslovily Tě nějak úryvky Písma? S ostatními se lze podělit skrze komentáře…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *