Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011

Kromě obecného pojednání o významu a skutečném obsahu pojmu křest coby “ponoření do Krista, vkristění, připojení ke Kristu” najdeme v listu i několik konkrétních nápadů pro postní dobu, které citujeme:

Milí přátelé, co udělat pro to, abychom o velikonoční vigilii byli s plným vědomím schop­ni obnovit své křestní vyznání? Možná začít tím, že najdeme svou křestní svíci a každý den ji za­pálíme, abychom se u ní pomodlili. Jistě nám přiblíží Krista. V modlitbě můžeme také ob­jevit její duchovní symboliku, aby se nám stala blízká. A věřím, že když si ji potom přinesete na velikonoční vigilii do kostela, bude jiná. A tím nemám na mysli fakt, že bude kratší. – Kdo křestní svíci nenajde, ať si pořídí jinou.

A co byste řekli nápadu dát si do bytu kropenku, aby nám tak jako v kostele připomínala náš křest? A vždycky, když se budeme svěcenou vodou žehnat, říct třeba: Já, Petr, jsem byl po­křtěný ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

A vy, rodiče a prarodiče, víte, kde jsou uloženy křestní roušky vašich dětí nebo vnoučat? Co kdybyste jim pomohli přiblížit jejich význam?

A ještě jeden námět: Proč se nevypravit na pouť do kostela svého křtu?

Další možnosti aktivního a hlubšího prožití postní doby a Ve­likonoc nechávám na Vás. Může vám také poradit váš duchovní správce, řadu námětů je možno najít na internetu.

Přesto chci ještě zmínit jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Je to pozvání pro vás všechny. Přijďte prosím prožít Velikonoce do kostela. Tím myslím prožít obřady Zele­ného čtvrtku, Velkého pátku a velikonoční vigilie, které tvoří jeden celek, jednu bohoslužbu. To není příprava na Velikonoce, ale všechno je to součástí jediného velkého svátku Veliko­noc. Pozvěte k jejich oslavě také své děti jakkoliv staré, pozvěte ty, jimž jste za kmotry, pozvěte své známé, své sousedy, kteří jsou jen pokřtěni a znají pouze půlnoční bohoslužbu o Vánocích. A vy, děti, malé i velké, pozvěte své kmotry k účasti na velikonočním třídení a celý půst se za ně modlete. A modlete se i za všechny, které ke společnému prožití Veliko­noc oslovíte.

Text je přípravou k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Celé znění pastýřského listu nesoucího titul Křest je velký Boží dar najdete v příloze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *