Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského království

Titulek dle pastýřského listu týkajícího se křtu “není vyhrožováním, je povzbuzením, abychom nepromarnili to, čím jsme byli obdarováni. Abychom rozlišili rozvážnost od pošetilosti. Aby dům našeho života vítězně obstál v jaké­koli myslitelné nepřízni zla.”

Mt 7,21-27

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: ‘Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?’ Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti! Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“

Biblický program brněnské diecéze (vezmiacti.cz), nedělní liturgie (vira.cz)
komentáře k textům – A.Opatrný, A.Scarano (pastorace.cz)
Angelus (radiovaticana.cz)
e-vangelium on-life (paulinky.cz)

9. neděli v mezidobí byl před postní dobou čten Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011. Co zaujalo z nedělních textů Vás? Oslovily Tě nějak úryvky Písma? S ostatními se lze podělit skrze komentáře…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *