Proč si děláte starosti?

Zajímavou myšlenkou je poukaz na etymologii slov mamon a víra. Obě slova mají v hebrejštině stejný kořen. Znamená celoživotní se spolehnutí, opírání se o to, čemu důvěřujeme. Založit svůj život na Bohu nebo na boha-tství? Aniž bychom složili ruce v klín, můžeme si z působivého textu odnést poselství o tom, která cesta dává radost, šťastný způsob bytí.

Mt 6,24-34

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o ngeliumjedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: Nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.“

Biblický program brněnské diecéze (vezmiacti.cz), nedělní liturgie (vira.cz),
rozbor textu (pastorace.cz), Nestarat se? (radiovaticana.cz), Angelus (radiovaticana.cz), e-vangelium on-life (paulinky.cz)

Úvodní řádky vycházejí z kázání o.Pavla. Co zaujalo Vás? Oslovily Tě nějak nedělní texty? S ostatními se lze podělit skrze komentáře…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *