Z věstníku brněnského biskupství

Pomalu se blíží Světové setkání mládeže v Madridu a je dobré počítat s termínem… Mnohem dříve se odehrají jiné akce pořádané Diecézním centrem života mládeže v Osové Bítýšce… Diecézní muzeum pořádá přednáškový cyklus o světových náboženstvích… Nezapomeňte, že před poslední říjnovou nedělí spíme o hodinu déle…

Pozvánka Diecézního muzea

Diecézní muzeum v Brně připravilo pro tento podzim přednáškový cyklus Zahrada náboženství – světová náboženství v Brně. Cílem je představit tři velká monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám – se zaměřením na témata, která jsou jim v jistém smyslu „společná“. Leitmotivem celého cyklu bude vzájemný kulturní kontakt a komu­nikace (dialog) mezi těmito náboženstvími.

Cyklus je otevřen široké veřejnosti. Přednášky budou probíhat v sále konzistoře v budově Petrov 2 vždy od 18 hodin. Informace naleznete také na stránkách http://www.petrovinfo.cz.

Program:

čtvrtek 4. 11. ThLic. Jaroslav Franc: Současný mezináboženský dialog v kontextu postojů katolické církve

středa 10. 11. Mgr. Vít Machálek, Dr.: Bible a křesťané v Koránu

středa 17. 11. Mgr. Vít Machálek, Dr.: Křesťansko-muslimské kontakty ve středověku

čtvrtek 25. 11. Mgr. Kristýna Kuboňová: Kořeny antisemitismu v českých zemích

čtvrtek 2. 12. Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.: Ježíš, nebo Mohamed? Několik poznámek k projektu francouzského filozofa Rémi Bragua

čtvrtek 9. 12. ThMgr. Milan Klapetek: Hebrejské kořeny křesťanské víry

čtvrtek 16. 12. P. Jozef Fejsak: Východní a západní křesťanství

Mgr. Hana Polívková, Diecézní muzeum

XXVI. světový den mládeže v Madridu – srpen 2011

Při návštěvě ve Staré Boleslavi pozval Svatý otec mládež do Madridu. Setkání se uskuteční v srpnu 2011. Aby se mla­dí lidé mohli tohoto setkání zúčastnit a zároveň aby také prožili bohatý program, který se pro ně připravuje, je třeba, aby si rezervovali čas od 8. do 23. 8. 2011. Proto již dnes upozorňujeme na tuto akci a zveme k účasti.

Zkušenosti z předchozích setkání (v Římě, Kolíně, …) potvrzují, že program světových dnů bývá pro mladé a jejich víru velkým povzbuzením.

Předpokládaná celková cena i s předprogramem činí jen 4500 Kč + 173 €.

Bylo již zahájeno on-line přihlašování na adrese http://ado.cz/madrid-eprihlaska. Na této adrese naleznete také podrobné informace, jak se přihlásit. Tištěné přihlášky budou k dispozici během října na biskupstvích na diecézních centrech mládeže.

Podrobnější informace o organizaci poutě mládeže budou zasílány průběžně. Informace o programu v tuto chvíli najdete na oficiálních českých stránkách setkání http://madrid2011.signaly.cz. Oficiální stránky setkání najdete na http://madrid11.com.

Prosím o modlitbu za setkání a děkuji za vaši podporu. R. D. Mgr. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK

Fórum mládeže

Letošní Fórum mládeže na téma Různé závislosti v životě mládeže se uskuteční v Osové Bítýšce od 15. do 17. 10. 2010. Chceme, aby mladí měli možnost diskutovat s otcem biskupem Vojtěchem a aby také otec biskup mohl naslouchat jejich názorům v této oblasti.

Našimi hosty budou také PhDr. Josef Zeman, CSc., a S. M. Immaculata Konvalinková, OSF, kteří budou mít před­nášky k tématu závislostí. V panelové diskusi shrneme podněty, které vznikly v diskusních skupinkách.

Sobotní večer bude patřit koncertu SONGS FOR GOD (křesťanský symphonic art-rock projekt, informace na http://laudes.animata.cz).

Nabídka Diecézního centra života mládeže

Diecézní centrum života mládeže Osová Bítýška pořádá akce Víkend s Biblí a Podzimní prázdniny na DCŽM Mamre – Hobit, aneb cesta tam a zase zpátky.

R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci mládeže brněnské diecéze

Den Bible

O letošním Dni Bible v neděli 14. 11. 2010 bude při bohoslužbách čten dopis Mons. Dominika Duky, předsedy správního výboru Českého katolického biblického díla.

Sbírka této neděle je určena na podporu biblického apoštolátu a dělí se přímo ve farnosti na dva díly.

• 25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu

• 75 % se zašle České biblické společnosti složenkou

Témata příštích Světových dnů nemocných

Dle sdělení biskupa Josého Luise Redrada, OH, sekretáře Papežské rady pro pastoraci mezi zdravotníky, budou mít Světové dny nemocných v letech 2011 až 2013 následující témata:

11. února 2011: „Jeho ranami jste uzdraveni.“ (1 Petr 2,24) – Vidět trpícího kontemplativním pohledem.

11. února 2012: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ (Lk 17,19) – Specifická milost svátostí uzdravování.

11. února 2013: „Jdi a stejně jednej i ty!.“ (Lk 10,37) – Dobrý Samaritán: „Činit dobro tomu, kdo trpí,
a činit dobro vlastním utrpením.“

Témata mohou být inspirací při organizaci Světových dnů nemocných v místních církvích.

Svatý otec Benedikt XVI. ustanovil, že oslava Světového dne nemocných slavnostní formou se bude v roce 2013 konat ve svatyni v Altöttingu v Bavorsku (Německo).

Konec letního času

V noci ze soboty 30. 10. na neděli 31. 10. 2010 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

Jmenování nových monsignorů

Při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v pondělí 27. 9. 2010, která připomněla první výroční návštěvy Sv. otce Benedikta XVI. v Brně, byla zveřejněna jména kněží brněnské diecéze, kterým dne 15. září 2010 papež udělil titul Kaplan Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (zkratka „Mons.“). Kaplanem Jeho Svatosti byli jmenováni:

R. D. Mgr. Jindřich Bartoš (1955), farář ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě
a děkan děkanství vranovského a znojemského;

R. D. Mgr. Josef Brychta (1949), farář ve farnosti Jemnice,
excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a Rancířov a děkan děkanství moravskobudějovického;

R. D. ICLic. Mgr. Jan Daněk (1950), farář v Novém Městě na Moravě,
excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Bobrová, děkan děkanství žďárského
a obhájce svazku Diecézního církevního soudu;

R. D. Vnislav Fruvirt (1923), farář u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně Bystrci
a soudce Diecézního církevního soudu;

R. D. ThDr. Dušan Hladík (1959), farní vikář v Rousínově u Vyškova,
v současné době působící v USA a pověřený péčí o české krajany v zahraničí;

R. D. Ing. Martin Holík (1960), ředitel Radia Proglas, farní vikář u kostela sv. Augustina v Brně
a člen Diecézní komise pro sdělovací prostředky;

R. D. Mgr. Jan Peňáz (1951), farář ve farnosti Křtiny,
vizitátor děkanství a člen děkanské rady děkanství blanenského;

R. D. ThLic. Václav Slouk (1957), farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně,
děkan děkanství brněnského, II. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
diecézní pracovník pro ekumenické otázky a člen Kněžské rady a Sboru poradců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *