Neratov

O poutním místě Neratov jste se již mohli něco málo dozvědět v článku “Pouť do Neratova”. Nyní tedy podrobnější informace. Území, kde se Neratov nachází, patřilo do Sudet (Neratov se dříve jmenoval Bärnwald). Jak ale došlo ke zkáze místního chrámu? Zdejší poutní kostel těsně po válce vyhořel.

 

Desátého května 1945 obsadili Neratov vojáci sovětské armády. Voják v ruské uniformě vystřelil několikrát z pancéřové pěsti a jedna ze střel zasáhla věžičku kostela. Šindelová střecha celá shořela a vyhořely také věže. Klenba však vydržela a vnitřek chrámové lodi zůstal zachován. Téhož roku byla zahájena oprava a v roce 1946 byla již na kostele nová vazba pobitá prkny a pokrytá lepenkou. Další práce však nepokračovaly a roku 1950 se objevily návrhy, aby byl kostel zbořen. Roku 1955 rokytnický administrátor Josef Císař získal finanční prostředky a začal vlastníma rukama pokrývat střechu šindelem. Okresní tajemník mu však peníze odebral. Josef Císař byl zbaven státního souhlasu pro vykonávání církevní služby a 31. prosince 1956 skončily i veškeré práce na opravě kostela. Střecha zůstala nedokončená. Na velikonoční neděli 1957 se zřítila klenba, která nemohla odolat povětrnostním podmínkám. V roce 1973 již byl vydán demoliční výnos, avšak Státní ústav památkové péče trval na převozu a zachování rokokového schodiště. Veškeré peníze určené k demolici byly využity k převozu tohoto schodiště a kostel díky tomu zůstal stát. Od roku 1990 pak začalo úsilí o záchranu kostela v Neratově. Již v této době zde začal působit P. Josef Suchár (nar. 1958), který byl v roce 1986 tajně vysvěcen na kněze. Primici sloužil na Americe, druhou mši svatou v bytě svých rodičů, kde se teprve dozvěděli, že je knězem. V roce 1990 zde byla sloužena, ještě na louce před kostelem, první poutní mše svatá po dlouhých letech. Brzy se podařilo z chrámové lodi vyklidit trosky klenby a napřesrok se poutní mše svatá uskutečnila již mezi zdmi chrámu. Postupem času se podařilo stabilizovat zdivo a začátkem roku 2008 byla dokončena nová, částečně prosklená, střecha. Z trosek však nepovstal pouze kostel, ale také život v obci. Vzniklo zde Sdružení Neratov, které má za cíl obnovení života této obce a pomoc lidem v nouzi. To se týká hlavně opuštěných, fyzicky či mentálně postižených dětí a dalších znevýhodněných lidí. Na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté ať Bůh žehná tomuto dílu!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *