Svátosti a svátostiny

svátost křtu svátost smíření svátost eucharistie svátost biřmování svátost manželství svátost kněžství svátost nemocných pohřeb

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *