Sakrální památky olešnické farnosti

NAŠE PUTOVÁNÍ PO CÍRKEVNÍCH PAMÁTKÁCH V ROCE 2006

Otec Roman se rozhodl uspořádat putování po církevních památkách naší farnosti. Tuto pouť nelze zvládnout v rámci jednoho dne (vzhledem k počtu památek, náročnosti terénu a délce trasy) a proto bylo rozděleno celé putování na 4 etapy dle konaných poutí v jednotlivých obcích farnosti.Článek obsahuje fotografie a popis jednotlivých památek.

 

 

1. etapa (severovýchodní) Ústupská

Fotografie z prvního společného putování po památkách farnosti
Postřehy z 1. putování

V neděli 21. května se uskutečnilo první společné putování po církevních památkách v olešnické farnosti.

Sešli jsme se v 13:00 hodin u FARNÍHO KOSTELA SV. VAVŘINCE. Pomodlili se u MISIJNÍHO KŘÍŽE a vyrazili směr Mlékárna k PODLIPNÉMU KŘÍŽKU, odtud k BOŽÍ MUCE, odtud ke KŘÍŽKU PŘED ÚSTUPEM, dále do středu obce ÚSTUP, byla sloužena Mše svatá, poté jsme vyrazili směr Veselka k BOČKOVÉMU KŘÍŽKU, který byl nově opraven a vysvěcen. Dále kolem Holasovy samoty ke KŘÍŽKU U OLŠÁNOVY CHALUPY (u VESELKY, ale katastr Olešnice). Potom k Olešnici se zastávkou naproti koupališti u KŘÍŽKU „NA ŠPICI“ farského pole. Cílem první etapy byl KŘÍŽKU U PTÁČKÁRNY.

SEZNAM PAMÁTEK 1. ETAPY

2. etapa – pouť ve Lhotě (Nejsvětější Trojice)

Fotografie z druhého společného putování po památkách farnosti
Postřehy z 2. putování

V neděli 11. června se uskutečnilo druhé společné putování po církevních památkách v olešnické farnosti.

Sešli jsme se v 13:00 hodin u FARNÍHO KOSTELA SV. VAVŘINCE. Pomodlili se u MISIJNÍHO KŘÍŽE a vyrazili směr ke katolickému hřbitovu. odtud ke FUČÍKOVÉMU KŘÍŽKU a poté do Lhoty ke KAPLI NESVĚTĚJŠÍ TROJICE a KŘÍŽI U KAPLE. Poté ke BAROKNÍMU KŘÍŽKU VE LHOTĚ a dále na konci obce jsme se zastavili u KŘÍŽKU V ZAHRADĚ RODINY CVEČKŮ. Odtud dále zkratkou do Křtěnova, kde jsme se zastavili u těchto křížů: KŘÍŽ U PODHRÁZECKÉHO MLÝNA, dále KŘÍŽ VEDLE DOMU Č. 41, KŘÍŽ V PŘEDZAHRÁDCE DOMU Č. 6 KŘÍŽ NA NÁVSI U DOMU Č. 12. Cesta byla ukončena u KŘÍŽE NA MLÝNSKÉM KAMENI U DOMU Č. 22.

SEZNAM PAMÁTEK 2. ETAPY

3. etapa – pouť v Crhově (Cyril a Metoděj)

Ve středu 5. července se uskutečnilo třetí společné putování po církevních památkách v olešnické farnosti.

Sešli jsme se v 13:00 hodin u FARNÍHO KOSTELA SV. VAVŘINCE. Pomodlili se u MISIJNÍHO KŘÍŽE a vyrazili směrem k Crhovu. První zastavení bylo u BOŽÍ MUKY, odtud jsme šli po silnici ke KAMENI SV. CYRILA A METODĚJE a v Crhově se zastavili u KŘÍŽKU U BLAHŮ, pomodlili se u ČÍPKOVÉHO KŘÍŽKU a šli na náves do Crhova, kde byla u ZVONIČKY sloužena mše svatá. Potom jsme se vraceli zpět do Olešnice.

SEZNAM PAMÁTEK 3. ETAPY

4. etapa – pouť v Kněževsi (Marie Magdaleny)

Postřehy ze 4. putování

 

V neděli 23. července se uskutečnilo čtvrté společné putování po církevních památkách v olešnické farnosti.

Sešli jsme se v 13:00 hodin u FARNÍHO KOSTELA SV. VAVŘINCE. Pomodlili se u MISIJNÍHO KŘÍŽE a vyrazili směr k silnici na Trpín, první zastavení bylo u WEINEROVÉHO KŘÍŽKU, odtud jsme šli dále po silnici směrem ke Kněževsi, před obcí Kněževes jsme odbočili na tereziánskou stezku do obce Kněževes, na začátku obce jsme byli občerstveni a pomodlili se u KŘÍŽKU NA KONCI OBCE SMĚR VESELKA, odtud naše kroky směřovaly ke KŘÍŽKU NAD OBCÍ, který pan farář vysvětil. Poté jsme šli do středu obce KNĚŽEVES ke ZVONIČCE, kde se uskutečnilo požehnání. Po požehnání jsme se odešli po silnici zpět do Olešnice a poslední zastávka a modlitba se uskutečnila u KŘÍŽKU U ZÁMEČKU LAMBERK.

SEZNAM PAMÁTEK 4. ETAPY

{jcomments on}

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *