Pracovní skupiny

Většina farních skupin se schází za účelem modlitby a vzájemného setkávání. Máme zde i skupiny, které se schází za účelem práce. Pokud fungují, tak se o nich moc neví, horší je, když nefungují. Jedná se o skupiny uklízecí, kterých máme k dnešnímu dni šest a letos si v kostele zauklízeli opravdu pořádně. I když někdy, při pohledu na zaprášený kostel, na některé padala beznaděj, vždycky to zvládli bezvadně a patří jim velký dík.

Nelze opomenout také květinářky. To jsou ženy starající se o květinovou výzdobu. Nejen že každý týden zdobí kostel rostlými květinami, ale květiny si také samy pěstují nebo shání „někde“(pokud možno zadarmo), což není vůbec jednoduché.

Dále obětavce starající se o hřbitovní kostelík sv. Mikuláše, pány kostelníky a pradleny. A nelze opomenout farní radu, její ekonomická část se v době oprav schází opravdu často a redakční radu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *