Mládež

Mládež naší farnosti se schází vždy v pátek po večerní mši svaté. Tato setkání jsou také přípravou na přijetí svátosti biřmování.

Našim hlavním úkolem ve farnosti je starat se o její mladší členy. Holky připravují a vedou Misijní klubko, kluci ministrantský klub MESKNABO. Společně pak pro děti z farnosti připravujeme olešnický farní tábor (OleFaTa) a během roku různé jednodenní akce, např. noc v Hastrmánku.

Každoročně nacvičujeme pohádku, kterou pak hrajeme v Kněževsi při příležitosti olešnické Svatovavřinecké pouti. Částečně funguje i schola mládeže. Společně se účastníme různých setkání mládeže, ať už děkanátních, diecézních nebo celostátních.

Markéta Bílková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *