Neověřeno

Výsadba stromů u spojky Jeruzalém - nová Boží muka

13:33 Oct 13 2012 k nové Boží muce

Popis
Cesta za rybníky je vhodnou alternativou k pěšímu putování směrem k novým Božím mukám. Bohužel v úseku kolem lesa Jeruzalém je v katastru cesta vedena krajem lesa a podle toho se (po té, co v létě 2012 bylo možno užívat polní cesty krajem pole) nájemce zachoval a zoral pole až k samotnému lesu. Mezi poli pak (přes šíři dvou parcel města Olešnice určených pro cestu) zbyla sotva 3 m široká polňačka, přirozeně bez stromů, kterých by zvláště v této nejodlesněnější části Olešnicka bylo třeba.


Možnosti
Důvěryhodnost: UP DOWN 0
comments powered by Disqus

Další příspěvky

Mše svatá a žehnání nových Božích muk

11:00 Jul 15, 2012

"u letiště", 0.19 Kms

Boží muka

10:24 Jul 09, 2012

"u letiště", 0.19 Kms

07 ***

11:05 Jul 21, 2012

u Jericha, 0.3 Kms

Zeleň u spojky trpínská - k novým Božím mukám

22:52 Oct 13, 2012

k nové Boží muce, 0.51 Kms

Stromořadí u veselské cesty

13:37 Oct 13, 2012

veselská cesta, 0.59 Kms