Neověřeno

Květnatá louka

14:39 May 1 2013 poldr

Popis
Zde můžete komentovat umístění zastavení. Vlastní text zastavení naučné stezky najdete pod odkazem:
Důvěryhodnost: UP DOWN 0
comments powered by Disqus

Další příspěvky

Stará koupelna

14:39 May 01, 2013

březinka, 0.05 Kms

44 **

14:51 Jul 23, 2012

Skalky, 0.06 Kms

Proměny krajiny

09:20 May 06, 2013

hráz poldru, 0.06 Kms

77 **

18:35 Jul 25, 2012

Obecňák, 0.08 Kms

Protipovodňová ochrana

14:39 May 01, 2013

poldr, 0.08 Kms