Neověřeno

Proměny krajiny

09:20 May 6 2013 hráz poldru

Popis
Zde můžete komentovat umístění zastavení. Vlastní text zastavení naučné stezky najdete pod odkazem:
Důvěryhodnost: UP DOWN 0
comments powered by Disqus

Další příspěvky

Protipovodňová ochrana

14:39 May 01, 2013

poldr, 0.05 Kms

77 **

18:35 Jul 25, 2012

Obecňák, 0.06 Kms

Květnatá louka

14:39 May 01, 2013

poldr, 0.06 Kms

Obecňák

09:23 May 06, 2013

obecní rybník, 0.07 Kms

Stará koupelna

14:39 May 01, 2013

březinka, 0.08 Kms