Neověřeno

Revitalizace Hodonínky nad Olešnicí

11:03 Sep 27 2012 za lamberkem

Popis
Na zastupitelstvu zazněla při představování projektu zprůtočnění koryta Nyklovického potoka v Olešnici zajímavá poznámka pana Šafaříka ze Křtěnova. Zprůtočnění je odsouvání problémů dál. Nakolik je v obci nutné. Ve volné krajině by naopak bylo hezké odtok vody zpomalovat a tím zabránit kritickému sečtení povodňových vln z dílčích částí povodí níže po toku. Nástrojem, který by měl pomoci, jsou revitalizace vodních toků, respektive z dnešního pohledu zbytečně napřímených úseků ve volné krajině.


Možnosti
Důvěryhodnost: UP DOWN 0
comments powered by Disqus

Další příspěvky

Hledají se staré fotky Lamberka

01:12 Jan 26, 2013

Lamberk, 0.27 Kms

Benzínka

01:49 Jul 31, 2012

u Lamberka, 0.51 Kms

Pozemkové úpravy v západní části olešnického katastru

13:49 Jan 25, 2013

západní část olešnického katastru, 0.59 Kms

Eroze nad křížkem Identity 20

01:32 Sep 27, 2012

Končiny, 0.71 Kms

Zeleň u spojky trpínská - k novým Božím mukám

22:52 Oct 13, 2012

k nové Boží muce, 0.72 Kms