Zmola.cz je projekt, který chce využít možnosti společně mapovat pomocí webových technologií mikroregion Olešnicko. No a tvořit všelicos jiného souvisejícího s prostorovým plánováním a životem lidí, které zmíněný prostor spojuje. Bláhový nápad Václava Plíhala, který se snaží celý projekt rozběhnout? Záleží na tom, nakolik a jakým způsobem se zapojíte.


Nemá cenu něco tvořit, pokud nevíte, pro koho vlastně. Proto bych si Vás všechny, které myšlenka jakýmkoli způsobem zaujala, dovolil vyzvat k vyplnění následujících formulářů.


Pod formuláři najdete ►speciální tabulku, kterou děkuji těm, kteří se už nějak zapojili.


Pokud tu hledáte informace o vývoji a současném stavu projektu, odkazuji Vás na ►příslušnou část WIKI
Molovací tabulka

Původně jsem chtěl do následující tabulky vypsat "zásluhy" všech zapojených. Bylo by to nicméně komplikované a nespravedlivé, uvádím tedy jen jejich jména s díky za veškeré formy zapojení - za zpětnou vazbu, komentáře, vyplnění dotazníku (10 lidí), účast ve fotosoutěži a přípravě výstavy, podnětná setkání v KFC Rafael. Vůbec nejvíc děkuji těm, které jsem nechtíc zcela opomněl, někdy zapomínám na velmi důležité věci.


Je velmi trapné přistoupit na rádoby objektivní kvantitativní metody, ale když jsem tak viděl pozůstatek čokolád z pořádání výstavy (obrázek vpravo), říkal jsem si, že je musím nějak rozdělit mezi zapojené. ŘÍJEN 2013: čokolády jsou pryč. Měly trvanlivost do května a června. Moc lidí se v mezičase nezapojilo. Není to asi zrovna ten gamifikační prvek, na který by byl někdo zvědavý, ale dále si budu vést tabulku o tom, jak kdo přispěl k podobě zmoly. Líbí se mi systémy mikroplateb, které bych chtěl zavést pro případ, že bychom opravdu začali něco tvořit. V našem podání by to vypadalo tak, že finanční příspěvek, který by dohromady dával částku potřebnou k uhrazení provozu serveru, by každý platil vyšší nebo nižší podle míry aktivního přispění k obsahu a chodu Zmoly. Předesílám, že pak by se v tabulce objevily i takové věci jako účast na výsadbě stromů, ale to mířím k okrašlovacímu spolku, o kterém pochybuji, že bude kdy obnoven.